Historie společnosti RKL Opava se začala psát v únoru 1993, kdy bylo čtyřmi společníky založeno sdružení RKL Dolní Benešov. Provozovaná činnost, výsledky a zejména důvěra mezi společníky měly postupný vzrůst, což vedlo k založení společnosti RKL Opava, spol. s r.o. Svou činnost zahájila společnost 1. ledna 1995.

Pro rozšíření pracovních pozic bylo na přechodnou dobu vybudováno kancelářské zázemí v kontejnerových buňkách, které byly po zakoupení areálu bývalé autoškoly v roce 2001 přestavěny na moderní pracoviště a nájemní kancelářské prostory.

Vedení společnosti však zastává názor, že firma zabývající se dopravou by neměla ještě více zatěžovat svými kamiony centrum města a začalo tedy hledat vhodnou alternativu. Po náročných procesních krocích RKL Opava vybudovala zcela nové centrum logistických služeb v Opavě, Suchých Lazcích, kde působí od 1. října 2012, jako moderní technické zázemí pro skladování, distribuci a vozový park, který respektuje všechny ekologické požadavky.