• pro zajišťování přeprav disponujeme vlastním vozovým parkem s počtem přesahujících 90 nákladních vozidel
  • vytěžujeme rozsáhlou síť prověřených smluvních dopravců
  • nepřetržitě monitorujeme pohyb vozidel přes GPS
  • dlouhodobě se specializujeme na silniční přepravu jak celovozových, tak kusových zásilek
  • všechny vozy splňují ekologické normy EURO 4 a 5
  • zaručujeme včasné přistavení a garantované termíny dodání
  • pojištění odpovědnosti dopravce vyplývá z Úmluvy CMR, v případě přepravy zboží s vysokou hodnotou zásilky připojistíme do požadované hodnoty
  • mezi naše nejsilnější destinace patří státy střední a západní Evropy, Itálie, Skandinávie a státy bývalého Sovětského svazu