Při převzetí zásilky je nutné si zásilku řádně zkontrolovat a v případě zevního poškození zásilky toto poškození zapsat do doručujícího dokladu řidiči a potvrdit převzetí zásilky s výhradou. Pro uplatnění reklamace po té využijte přiložený reklamační formulář.