Naše společnost pravidelně podporuje charitativní a neziskové organizace formou finančních darů, a to především v opavském regionu. Podporujeme nejrůznější sportovní a kulturní akce, zejména pak sportovní aktivity našich zaměstnanců.

Součásti společenské odpovědnosti v environmentální oblasti je také integrace ekologických hledisek do strategie firmy, mj. vybudováním fotovoltaické elektrárny na střeše skladovacího objektu o celkovém výkonu 249,28 kWp. Tato byla z části spolufinancována Evropskou unií.