Od roku 2002 má naše společnost zaveden a uplatňován systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2016. Pro posuzování kvality a bezpečnosti, včetně ochrany zdraví a životního prostředí, uplatňujeme od roku 2004 také systém SQAS (Safety & Quality Assessment System). 

2. 5. 2014 získala společnost certifikát AEO "OPRÁVNĚNÝ HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT". AEO je zkratkou Authorized Economic Operator, která potvrzuje, že naše společnost je mimo jiné spolehlivá, solventní, že splňuje jisté bezpečnostní standardy a dodržuje příslušné právní předpisy.

V roce 1995 jsme se stali členy sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, v roce 2006 také členem Svazu spedice a logistiky České republiky a členem Okresní hospodářské komory Opava.

Z důvodu specializace na farmaceutický průmysl a potvrzení kvality služeb byla společnost RKL Opava auditována státním ústavem pro kontrolu léčiv a získala povolení k distribuci léčiv přípravků GDP.