• exportní a importní přepravy celokontejnerových i sběrných zásilek
  • alternativní dopravní cestu včetně odpovídajících cen a tranzitních časů
  • sledování zásilek po celou dobu přepravy
  • přepravy v teplotním režimu
  • pojištění
  • překládku, konsolidaci, skladování a distribuci zásilek
  • práci s průvodními doklady a jejich bezpečnou přepravu
  • celní odbavení
  • přepravní projekty
  • poradenství